Подпомагане на деца в неравностойно положение, но отглеждани в семейна среда

 

     Една от основните цели на нашата организация е да подпомага с редовни месечни суми (стипендии) или еднократни суми при спешна нужда деца в неравностойно положение, но отглеждани в семейна среда, т.е. от един родител, родители с трайна инвалидност или от роднини. Винаги сме смятали, че семейната среда, макар и не в "класическия" и модел е най-доброто за възпитнието и отглеждането на децата и затова считаме работата си в тази област за особено важна.

      По-долу ще бъде описана дейността ни в тази насока, но няма да бъдат посочвани имената и личните данни на подпомаганите лица с цел запазване на личната им сигурност и достойнство. При доказан искрен интерес и желание да се помага в тази област, както и ясно изразено съгласие на подпомаганите лица фондацията е готова да осигури контакт с всяко едно от тях.

      Редовните месечни стипендии, които фондацията е отпускала за различни периоди варират между 80 и 250 лв. според бройката на членовете на семейството и конкретните им най-спешни нужди. Най-често даряваната сума възлиза на 100 лв. Доходите на семействата трябва да са под определена от нас сума, която е съобразена с минималния жизнен стандарт в страната. Ако и когато доходите им надскочат посочената от нас сума (например при намиране на работа с подходящо възнаграждение), изплащането на ежемесечните стипендии се прекратява.

      Между фондацията и съответните семейства се сключват договори с продължителност от една година, които се подновяват според възможностите на организацията или се прекратяват в момента на настъпили положителини промени в материалното състояние на семейството.

      Подпомаганите от нас семейства ще бъдат представени според социалния им статус и продължителността на връзките ни с тях.

      От декемри 2004 година без прекъсване досега(сключен е договор и за 2014 г.) подпомагаме ежемесечно кръгло сираче, отглеждано от баба си и майка, която след развод се грижи съвсем сама за двете си деца. В периода от януари 2010 г. до юли 2010 г. подпомагахме жена, получила развод в следствиена домашно насилие, която се грижеше сама за детето си, но след тово успя да започне подходяща работа.

       От февруари 2010 г. до сега (сключен е договор и за 2014 г.) оказваме помощ на разведена жена с две деца и недобро здравословно състояние, която от години не е получавала никаква издръжка за дъщерите си. Голямата е вече самостоятелна, но малката все още се нуждае от грижи. От октомври 2010 г. до сега (сключен е договор и за 2014 г.) оказваме помощ на петчленно семейство (най-малките деца са близначета в началните учебни класове) и онкоболна майка, а един месец по-ксно (ноември 2010 г.) за почнахме да подпомагаме семейство с баща-вдовец (майката почина преди две години от рак) и две деца, помощта за тях също продължава.

      От декември 2010 г. до сега (сключен е договор и за 2014 г.) подпомагаме самотна майка с две деца , едното от които е с тежки увреждания (ДЦП и др.) и всеки месец се нуждае от медикаменти и специални грижи.

      В периода от януари 2011 г. до септември 2012 г. подпомагахме самотна майка с едно дете, която за щастие си намери работа.

      За времето от януари до ноември 2012 г. оказвахме помощ на самотна майка с едно дете и заболяване, което я обрича на невъзможност да си намери постоянна работа. За наша голяма радост през последната година майката и детото срещнаха съпруг и баща и засега успешно се справят с житейските трудонсти.

      От декември 2012 г. (със сключен договор и за 2014 г.) подпомагаме семейство с три малки деца, онкоболна майка и баща със сезонна работа. Въпреки борбата с болестта семейството само се грижи за децата си, а майката намира време и сили да подпомага оскъдния семеен бюджет с различни плетива.

      От февруари 2013 г. (със сключен договор и за 2014 г.) подпомагаме самотна майка, на която предстои да вземе матурите си за завършено средно образование и да си потърси подходяща работа.

      На всякъде по-горе думите "дете/деца" са употребени за лица до 19 годишна възраст, които посещават спрециализирани детски заведения или са още ученици.

Документи